3. oddíl

Na podzim roku 2011 družina Kober z bývalého 3. chlapeckého oddílu a družina Draků ze 4. koedukovaného oddílu dostaly nápad navázat na historii vodních skautů v Děčíně. Jejich rozhodnutí schválila středisková rada 7. prosince.

K prvnímu lednu 2012 bylo se do nově vzniklého 3. oddílu vodních skautů zaregistrovalo 12 členů. Br. Janouch se přihlásil na kapitánskou lesní školu vodních skautů, aby se mohl stát kapitánem oddílu. V květnu se vydali na řeku Sázavu. Uspořádali první tábor na Maxičkách u Králova mlýna s minimálním množstvím vybavení. V říjnu zahajuje činnost posádka vodních vlčat.

V únoru 2013 získalo středisko klubovnu v Písecké ulici, kterou oddíl obývá. Tábor se uskutečnil na tábořišti u Hadí skály u Dolanského rybníka. Na vypůjčeném raftu uskutečňovali vodácký výcvik.

O rok později objednali svou první skautskou pramičku P550. Letní putovní tábor se uskutečnil na Otavě, kterou splouvali ze Sušice do podhradí Zvíkova. V září 2014 pramička dorazila a byla slavnostně pokřtěna podle přezdívky našeho skautského patrona – Marabu.

Během jara 2015 vyráběli vlastní podsady, aby se jejich tábor na Maxičkách mohl uskutečnit pod „vlastní střechou“ V červnu poprvé vyrazili na Seč na celostátní setkání vodních skautů – Navigamus.

V roce 2016 zakoupili starší vozík na přepravu lodí, aby dokázali s loďkami lépe cestovat. Dvoutýdenní putovní tábor se uskutečnil na řece Berounce. Na podzim poprvé startuje posádka vlčat na závodě Napříč Prahou – přes tři jezy.

V průběhu roku 2017 se vlčata účastní dalších závodů posádek vodních skautů. Táboří svém oblíbeném tábořišti u Králova mlýna na Maxičkách. Opravují svou klubovnu. Na podzim navštěvují Slávka Esentiera – člena 1. oddílu vodních skautů z poválečné doby a získávají cenné informace a fotografie.


Pokračujte na web oddílu

trojka.vodniskautidecin.cz